Avustusta vähävaraisten lasten toimintaan

22.1.2020

Kunnan seuroille ja yhdistyksille edelleen jakamalla avustuksella tuetaan vähävaraisten perheiden lasten tai nuorten liikunnan perustoimintaa

Perustoimintaa on lasten tai nuorten viikoittainen harrastaminen seuran ohjatussa liikuntatoiminnassa. Erityisesti on huomioitava, ettei avustuksen kohteena olevan liikuntaharrastuksen perustoiminnan tuki ylitä 50 euroa kuukaudessa yhtä lasta tai nuorta kohden. Urheilukilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi.

Vähävaraisten perheiden lasten liikunnan tukemisen stipendisäännöt:

1.       Stipendi myönnetään lapselle, jonka perheessä voi olla työttömyyttä, työkyvyttömyyttä, yksinhuoltajuus tai opiskelevat vanhemmat. Myös perheet, joissa on monta harrastusikäistä lasta voivat hakea avustusta. Stipendi voidaan myöntää myös muista perustelluista syistä.

2.       Stipendi voidaan myöntää keuruulaisen 7-15v. lapsen ja nuoren harrastustoimintamaksuun liikunnassa. Harrastustoimintamaksu on kausi- tai kuukausimaksu, jonka seura perii.

3.       Stipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella seuralta, jonka harrastetoimintamaksusta on kysymys. Stipendi haetaan lapselle tai nuorelle ja hakijana voi olla vanhempi tai huoltaja.

4.       Stipendillä katetaan seuran toimintamaksuja ja sitä ei makseta rahana lapselle tai hänen huoltajilleen.

5.       Stipendihakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Vain tarvittaessa voidaan edellyttää lausunto tai todiste sosiaalietuuksien saamisesta Kelalta tai sosiaalitoimesta.

 

Hakemus toimitettava sähköpostitse seuran toiminnanjohtajalle

Ismo Rukkila
keupaht.toimisto@gmail.com