B-, C- ja D-junioreiden tukien haku 3.-25.4.

3.4.2017

D-, C- ja B –junioreiden jääkiekkoharrastamisen kustannuksiin tarkoitetut tuet ovat taas haettavissa - haku alkaa maanantaina ja jatkuu 25.4. asti.

Tukea hakevat perheet toimittavat seuran vastuuhenkilölle hakemukseen tarvittavat tiedot esim. liitteenä olevan kysymyslistan täyttämällä.

Hakuaika päättyy 25.4. eikä myöhässä tulleita hakemuksia oteta käsittelyyn. Päätökset tiedotetaan seuroille 9.6. mennessä ja maksu suoritetaan pelaajan seuran tilille 15.9. mennessä.  

NÄIN HAKUPROSESSI TOIMII – EDELLYTTÄÄ AKTIIVISUUTTA SEURALTA & HAKIJALTA

1. Seura nimeää vastuuhenkilön koordinoimaan tukien hakua – vastuuhenkilö auttaa perheiden kysymyksissä ja kysyy tarvittaessa lisätietoa oman alueen aluepäälliköltä.

- KeuPan vastuuhenkilönä toimii Ismo Rukkila

2. Jojo informoi vanhempia tuista ja niiden kriteereistä sekä tukien hakuprosessista ja -aikatauluista.

3. Vanhemmat toimittavat vastuuhenkilölle tukihaussa tarvittavat tiedot.

4. Jojo kirjoittaa hakijalle puollon ja seuran nimeämä henkilö täyttää hakulomakkeet Jääkiekkoliiton verkkosivuilla.

5. Hakemukset käsitellään Jääkiekkoliitossa nimetyn toimikunnan toimesta

6. Tukien myöntämisestä ilmoitetaan seuralle, joka tiedottaa asiasta hakijoille. Myönnetyt tuet maksetaan seuran tilille, joka taas hyvittää ne tukea saaneelle pelaajalle.


Lisätietoja allekirjoittaneelta:

Ismo Rukkila
040 158 9882
keupaht.toimisto@gmail.com